Kroužky

Organizace zájmových kroužků a projektů v MŠ A. Krále ve školním roce 2017/2018

 

SUDÝ TÝDEN

 

ČAS

NÁZEV

UČITELKA

Pondělí

 8:30 –9:15

Pohybový kroužek s prvky moderní gymnastiky a taj-či

Květoslava Marciánová

( 1.třída) 

Pondělí

15:00 – 15:40

AJ BIGBEN

Karolína Žváčková

 Středa

 8:30 – 9:15

 Pohybová a taneční výchova

Eva Mutňanská DiS.

( 2.třída)

 Středa

15:30 – 17:00

Kroužek keramiky (rodiče s dětmi)

Viera Malíková

Jarmila Surmová

(3. třída)


LICHÝ TÝDEN

 

ČAS

NÁZEV

UČITELKA

 Pondělí

15:00 – 15:40

AJ BIGBEN

 Karolína Žváčková 

Středa

8:30 – 9:15

Pohybová a taneční výchova

Eva Mutňanská, DiS.

(2.třída)

 Čtvrtek

 

8:30 – 9:15

Pohybový kroužek s prvky jógy

Bc.Simona Smičková

Navrátilová

 (1. třída)

 

ŠKOLIČKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Jedná se o kroužek, ve kterém se děti připravují na vstup do 1. třídy ZŠ. Probíhá individuálně  podle potřeb jednotlivých dětí. Děti pracují podle plánu, plní úkoly v pracovních listech a sešitech KULIFERDA, jako např. procvičování jemné motoriky, rozvoj myšlení, paměti a matematických dovedností. Některé děti plní úkoly hned ráno, další během dne v určitých režimových momentech nebo individuálně v době odpoledního odpočinku.