Kroužky

Organizace zájmových kroužků a projektů v MŠ A. Krále ve školním roce 2019/2020

 

           SUDÝ TÝDEN

 

Čas

název

Učitelka

Pondělí

 8:30 - 9:15

 Pohybový kroužek s prvky moderní gymnastiky

 Květoslava Marciánová

( 1.třída) 

 Středa

 8:30 - 9:15

 Pohybová a taneční výchova

od 2.1.2020 zrušeno 

 Eva Mutňanská DiS.

( 2.třída)  

MD

 Středa

15:30-17:00

 Kroužek keramiky

 (rodiče s dětmi)

 Viera Malíková

Jarmila Surmová

 Čtvrtek

15:10-15:55

AJ BIG BEN

Martina Červenková

 

 

            LICHÝ TÝDEN

 

Čas

název

Učitelka

Středa

8:30 – 9:15

Pohybová a taneční výchova

od 2.1.2020 zrušeno

Eva Mutňanská, DiS.

(2.třída)

MD

 Čtvrtek

 

8:30 – 9:15

Pohybový kroužek

Bc.Simona Smičková Navrátilová  ( 1. třída)

 Čtvrtek

15:10-15:55

AJ BIG BEN

 Martina Červenková 

 

 

 

ŠKOLIČKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Jedná se o kroužek, ve kterém se děti připravují na vstup do 1. třídy ZŠ. Probíhá individuálně  podle potřeb jednotlivých dětí. Děti pracují podle plánu, plní úkoly v pracovních listech jako např. procvičování jemné motoriky, rozvoj myšlení, paměti a matematických dovedností. Některé děti plní úkoly hned ráno, další během dne v určitých režimových momentech nebo individuálně v době odpoledního odpočinku.