Kroužky

Organizace zájmových kroužků a projektů v MŠ A. Krále ve školním roce 2018/2019

PŘIPRAVUJEME 

 

 

ŠKOLIČKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Jedná se o kroužek, ve kterém se děti připravují na vstup do 1. třídy ZŠ. Probíhá individuálně  podle potřeb jednotlivých dětí. Děti pracují podle plánu, plní úkoly v pracovních listech a sešitech KULIFERDA, jako např. procvičování jemné motoriky, rozvoj myšlení, paměti a matematických dovedností. Některé děti plní úkoly hned ráno, další během dne v určitých režimových momentech nebo individuálně v době odpoledního odpočinku.