Projekty

 

Projekt:  „Zapojení školy do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání“

 

Ve školním roce 2017/2018 se naše mateřská škola zapojí do dvouletého projektu ,,Rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí v MŠ“. Více informací získáte v přiloženém souboru.

 

 

Projekt " Krůček do přírody"

Ve školním roce 2013/2014 jsme vytvořili projekt, který si klade za cíl rozvíjet u dětí pozitivní vztah k přírodě. Snaží se děti naučit chápat zahradu mateřské školy nejenom jako místo pro hru, ale jako svébytný ekosystém, jež vyžaduje péči člověka.

Motto: „JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ“ (Jan Čarek)

 

  

 

Projekt " Papír za papír"

Jedná se o projekt pro děti a jejich rodiče, do kterého jsme se zapojili ve školním roce 2012/2013. Sbíráme noviny, časopisy, knihy bez tvrdé vazby, použitý kancelářský papír, vyřazené výkresy a zbytky papíru z výtvarné činnosti. Mateřská škola sběrem papíru získá nové recyklované papíry.

 

 

Projekt " Sbírka vršků od PET lahví"

V letošním školním roce 2017/2018 se již čtvrtým rokem naše mateřská škola zapojuje do sbírání vršků od PET lahví, jež podporuje Okrašlovací spolek města Prostějova, o.s. Vršky putují do prostějovské Charity a následně pomáhají zlepšit život jiným lidem. Takže sbírejte s námi. Potřebných, kterým vršky mohou pomoci, je stále více.

 

 PV novinky - okrašlovací spolek

 

 

 Projekt "Prevence obezity"